EVE Online průvodce

Jove

JOVE

Jove logoJoviané, nejzáhadnější a nejvyhýbavější z národů EVE, mají jen zlomek populace svých sousedů, ale jejich technologická nadřazenost z nich činí velmoc nade vše chápání.

Ačkoli jsou Joviané určitě lidé, v očích ostatních ras tak nevypadají, důvodem je, že přijali genetické inženýrství jako způsob, jak vyřešit jakékoli potíže, které ničí lidskou rasu. Během těch tisíců let Joviané experimentovali s každým druhem genetické modifikace, kterou jim jejich technologie umožnila. Jak jejich moc rostla, začali věřit, že jsou schopni všeho, a to je vedlo ještě k podivnějším mutacím těl a myslí, přičemž celý proces byl střežen striktní vládní kontrolou.

Číst dál: Jove

Minmatar

MINMATAR

minmatar logoMinmataři, odolná a rozumná rasa, jsou odhodlaní a nezávislí lidé. Jejich mateřská planeta Matar je přírodním rájem, byť staletí zneužívání jí mnoho krásy vzalo.

Pro Minmatary je tou nejdůležitější věcí v životě schopnost se postarat sami o sebe, a ačkoli druzi a rodina hrají důležitou roli v jejich společnosti, raději se ztotožňují s klanem či rodem, k nimž náležejí. Klan může mít neomezený počet lidí a jeho velikost je převážně určena hlavní činností členů. Většina se specializuje na jednu oblast činnosti. Zatímco ti, co žijí na planetách, se mohou soustředit na zemědělské nebo průmyslové činnosti, další, co cestují po světech EVE, se soustředí na obchod, pirátství a podobně.

Číst dál: Minmatar

Caldari

CALDARI

caldari logoCaldarský stát, postavený na korporátním kapitalismu, je řízen několika megakorporacemi, jež si dělí stát mezi sebou, kontrolujíce a vládnouce každému aspektu společnosti. Každá korporace je vytvářena tisíci menšími společnostmi, od průmyslových společností po právnické firmy. Veškerá země a nemovitosti jsou vlastněny společností, jež je pronajímá občanům, dokonce i vláda a policie je vedena nezávislými společnostmi.

Číst dál: Caldari

Gallente

GALLENTE

gallente logoGallenťané. Farizejští, vměšující se, nabubřelí a nudní, nebo silní liberálové a obránci svobodného světa. Milujte je nebo nenáviďte, ale jednoduše je nemůžete ignorovat. Každý má nějaký názor na Gallentskou federaci, záleží to na pohledu, z jaké strany stolu se na ně díváte. Pro mnohé je to země zaslíbená, kde se sny stávají skutečností. Gallenťané, nástupci Francouzů z Tau Ceti, zůstávají silní věřící ve svobodnou vůli a lidská práva, navzdory mnoha překážkám v jejich dlouhé historii.

Číst dál: Gallente

Amarr

AMARR

Amarr logoAmarr, největší z říší ve světě EVE, ovládá 40% obydlených slunečních soustav. Amarrský Císař (v této době Císařovna Jamyl Sarum) je hlavou ritualistického, autoritativního císařského státu, pod nímž je pětice Dědiců, hlav pěti královských rodit, z nichž je volen nový Císař. Císařova autorita je nezpochybnitelná a absolutní, ale archaický a byrokratický systém vlády mu ztěžuje použít svou moc, pokud není vykonána osobně. Jinak vládne v jeho jménu Pětice Dědiců, kteří si obří říši dělí mezi sebou.

Číst dál: Amarr