EVE Online průvodce

Amarr

AMARR

Amarr logoAmarr, největší z říší ve světě EVE, ovládá 40% obydlených slunečních soustav. Amarrský Císař (v této době Císařovna Jamyl Sarum) je hlavou ritualistického, autoritativního císařského státu, pod nímž je pětice Dědiců, hlav pěti královských rodit, z nichž je volen nový Císař. Císařova autorita je nezpochybnitelná a absolutní, ale archaický a byrokratický systém vlády mu ztěžuje použít svou moc, pokud není vykonána osobně. Jinak vládne v jeho jménu Pětice Dědiců, kteří si obří říši dělí mezi sebou.

AmarrCísař a Pětice Dědiců mohou očekávat, že budou žít alespoň 500 let. Rozsáhlé kybernetické implantáty udržují jejich křehká těla naživu, ba dokonce i když jejich orgány začnou selhávat. Tato kybernetická vylepšení se datují o tisíce let zpět a stala se symbolem císařské božskosti v očích Amarrského lidu.

Amarrové jsou hluboce věřícími lidmi, víra pro ně má velkou důležitost, mají pro ni zápal, který v různých dobách přinesl mnoho dobrého a žel i mnoho zlého. Krátce poté, co se vzpamatovali ze zavření Brány EVE, začali rozšiřovat svou říši na účet sousedních států. Národy, které si podrobili, zotročili, což je praxe, kterou jejich náboženství ospravedlňuje. Od té doby Amarrové zotročili každou rasu a národ, se kterým se setkali, a dnešní otroctví je důležitou součástí společnosti. Tohle samozřejmě pokazilo jejich vztahy s ostatními rasami, zvláště s individualistickými Gallenťany.

Amarrové byli první z ras v EVE, kteří znovuobjevili zakřivovací technologii, hlavně technologii skokových bran (nadrazení ale byli Joviané, kteří o tuto znalost nepřišli). Poté, co dokázali tuto technologii před 2000 lety zužitkovat, začali okamžitě expandovat do blízkých slunečních soustav, čímž pomalu začali vybudovávat svou říši. Na své cestě se setkali s dvěma lidskými rasami, z nichž obě byly zotročeny mnohem silnějšími Amarry.

V nedávné době však Amarrové začali nacházet silného protivníka. Nejprve se setkali s Gallentskou Federací. Ačkoli je mnohem menší než Amarrská říše, Amarrové brzy zjistili, že ekonomickou a vojenskou silou se jim vyrovná.

Brzy poté dorazili na scénu Joviané a Amarrové podnikli marný pokus si je podrobit, následkem čehož utrpěli ponižující porážku. Ještě se to zhoršilo, neboť Minmataři, po staletí zotročení využili příležitosti a vzbouřili se proti svým otrokářským pánům.

Od těch osudových událostí před dvěma staletími se Amarrové naučili zdrženlivosti. Zpomalili svou expanzi a jsou méně prudcí ve vyjednávání s ostatními rasami, ale stále na sebe pohlížejí jako nejmocnější rasu v EVE, byť jen kvůli jejich strašlivému počtu.

Způsob obrany: Pancíř
Zbraně: Lasery

 

Amarrští Dědicové

Amarrští Dědicové jsou hlavy pěti královských rodin, nejvyšší kasta Držitelů kromě samotné císařské rodiny. I když je císař hlavou státu, jeho moc mimo bezprostřední blízkost je omezená. Zkostnatělá byrokracie a napůl feudální vládní systém znamenají, že v celé říši existují lordové, kteří se po většinu doby těší téměř úplné autonomie. Dědicové jsou nejmocnější z těchto lordů. Každá dědická rodina má obrovské říše o mnoha slunečních soustavách. Moc dědiců lze nejvíce vidět ve způsobu, jak každý tvaruje svou říši, aby vyhovovala jeho přáním. Výsledkem je, že je Amarrská říše slátanina zákonů a regulací, obyčejů a tradic.

Moc dědických rodin má původ ve změnách během Morálních reforem před asi 1500 lety, kdy byla omezen vliv Apoštolů. Tajná rada, neoficiální vláda říše, se také datuje z těch dob a všichni dědicové v ní sedí. Čtyři nynější dědické rodiny jsou původními rodinami, jež získaly královský statut během morálních reforem. Pátá je nedávný přírůstek poté, co rodina Khanid odešla do vyhnanství. Mězi pět rodin patří: rodina Ardishapur, rodina Kador, rodina Sarum, rodina Kor-Azor a rodina Tash-Murkon (nová). Hlavy tří rodin jsou níže představeny. Dědicem rodiny Ardishapur je Yonis Ardishapur, šampión víry a dychtivý sběratel náboženských artefaktů, přičemž u některých se myslí, že se datují před uzavření brány EVE. Rodina Sarum nejmenovala Dědice, který by nahradil Jamyl Sarum; její říše byla spravována rodem Chamberlain. Po smrti Císaře Doriama, v době velké invaze Minamatarů do Amarrské říše, se Jamyl opět objevila a díky tajuplné superzbrani vpád odrazila. Díky tomu se stala Císařovnou, byť porušila zákony Říše.

Aritcio Kor-Azor

Poslední věcí, kterou Doriam Kor-Azor učinil před svým odchodem na inaugurační obřad, bylo ke zklamání mnoha jmenování svého syna Aritcia novou hlavou rodiny Kor-Azor. Aritcio je mistr politik, má právě tu správnou směsici nepočestnosti, paranoie a šarmu, aby se prohrabal vzhůru politických žebříčkem. Ale i přes tu svou lstivost a prohnanost v mocenském boji na vrcholu, je Aritcio zcela hloupý, když dojde na problémy obyčejných lidí. Jeho úplná naivita ohledně těchto záležitostí pramení z jeho chráněného života na vrcholu, ale ještě více z úplného nezájmu o osudy mas. Aritcio, považovaný za egotistického, chladnokrevného parchanta, si pečlivě budoval vztah se svým otcem, jenž odmítá věřit o čemkoli špatném u svého milovaného syna. Občané Kor-Azoru, zvyklí na benevolentní, otcovskou vládu Doriama, se již teď třesou při pomyšlení, co by mohl jejich nový pán vymyslet. Mohou jedině doufat, že se náhle nezačne zajímat o plnění svých občanských povinností a nezačne pohlížet do každodenních životů svých poddaných.

(Aritcio se stal strašlivým pánem, jenž krutým způsobem ovlivnil životy mnohých, vystupuje například v příběhu Crielere, ale nakonec jej dostihla spravedlnost v podobě Mluvčího pravd.)

 

Uriam Kador

Uriam zosobňuje všechny rysy, kterých si Kadorové tolik cení: jeho vysoké, nádherně proporcionální tělo mu dává majestátní auru velkoleposti, jeho pronikavý intelekt jej činí mistrem řečnictví a jeho vytříbené chování vzbuzují loajalitu a respekt. Uriam je pravým vůdcem lidí, ale jeho ambice nespočívají v říši moci a vlády, ale spíše v říši mysli. Uriamův pohled na život je dosti kosmopolitní, je uznávaných filosofem a básníkem. Ač není pravým liberálem či humanistou, je i tak pozitivně osvícen v porovnání s ostatními Držiteli. Zastával v říši různé pozice na vysoké úrovni, což mu dalo náhled do každého aspektu Amarrské společnosti. Již naznačil, že zmodernizuje zastaralý, kondicionovaný výukový systém ve své říši, že zjednoduší spletité, nemotorné obchodní zákony. Jeho jedinou poskvrnou na jinak výtečné kariéře je nepříliš skrývaný vztah s Gallenťankou vysokého postavení. Jeho rodina doufá, že Uriam se svými novými odpovědnostmi a povinnostmi přetne tato zahanbující pouta se záhadnou milenkou.

 

Catiz Tash-Murkon

Catiz Tash-Murkon je nejmladším dítětem zesnulého Davita Tash-Murkona. A přec nebylo překvapením, když ji jmenoval svou dědičkou. Když jí ještě nebylo ani dvacet let, odmítla následovat bezpečnou, ale omezující, cestu, kterou se vydali její sourozenci do vyšších stupňů společnosti Držitelů. Místo toho vyrazila ven sama jako osamělý horník. Od tohoto pokorného startu před mnoha lety se pomalu vypracovala nahoru a založila obchodní říši, jež se vyrovnávala i říši jejího otce. Po celou tu dobu odmítala pomoc od rodiny, rozhodnutá, že co si vybuduje, bude jen a jen její. Nyní, když zdědila obrovskou říši svého otce a přidala k ní svůj podnik, již tak úctyhodná ekonomická síla Tash-Murkonů ještě zesílila. Lidé již teď vtipkují, že když Catiz kýchne, celá říše se otřese. Není to tak daleko od pravdy a mnozí úzkostlivě čekají, jak se Catiz vyrovná se svou mocí. Jen pár lidí věří, že pozice nejbohatší osoby v říši bude stačit na utišení jejích spalujících ambicí.

 

Khanidské království

Khanidské království se rozpíná na několika tuctech souhvězdí poblíž okraje Amarrské říše. Království bylo založeno asi před 300 lety a v každém ohledu je suverénním státem, i když pouta s Amarrskou říší jsou silná. Stále mu vládně muž, který království založil a jehož jméno nese – Khanid II., často nazývaným Šestý Dědic. Kdysi jeden z Pětice Dědiců odporoval rituálům Amarrského následnictví trůnu a odpojil sebe i své državy od říše. Důvodem byly jeho zuřivé ambice a láska k životu, vlastnosti, které mu pomohly udržet nedotčené království během neklidných dob. V době výběru Císaře byl Khanid vrchním velitelem vojenských sil říše. Poté, co odmítl spáchat sebevraždu, rychle zkonfiskoval jednoho ze dvou Titánů, které v té době Amarrové vlastnili, a oba byly osobním vlastnictvím samotného Císaře. Khanid utekl Titánem na své pozemky, eskortován částí Amarrské flotily, získané Khanidem díky moci pozice.

Prvních pár let od odtržení čelilo nově založené království mnoha smrtelným nebezpečím. Největší hrozba nepřišla přímo od Amarrské říše – nový císař a dědicové si stále zvykali na své nové pozice – od bratra Khanida II. Tento bratr, jmenoval se Dakos, byl v čele těch Khanidových příbuzných, kteří odporovali jeho akcím a přáli si zůstat jako jedna z Dědičných rodin. Brzy poté, co byl Khanid korunován jako král, vzbouřil se Dakos proti němu a mladé království bylo svědkem první občanské války. Svár zuřil po několik měsíců a v té době se do vřavy připojila Amarrská říše, když přirozeně podpořila Dakose. Po několik týdnů bylo přežití Khanidského království na hraně, ale když se Khanidovi podařilo díky lsti nechat bratra zavraždit, opozice zcela vyšuměla. Khanid ztratil některé odloučené oblasti království, ale jádro zůstalo nedotčené.

Nebylo to poprvé, co Khanidova vlastní rodina jednala proti němu. Khanidovi se vždy podařilo odrazit veškeré pokusy o vzpouru a pokaždé utáhl obojek kolem krku rodiny. Dnes tráví ženy a děti, které patří do rodiny, celý život v královském paláci na Khanid Prime. Ačkoli žijí v luxusu a pohodlí, jsou stále rukojmími, aby byla vynucena poslušnost jejich otců a manželů. Co se týče mužů, ti musejí strávit přinejmenším čtvrtinu každého roku v královském paláci na Khanid Prime a existují striktní omezení, jaké zbraně mohou vlastnit či nosit.

Khanidské království se v mnoha ohledech podobá Amarrské říši. Kastovní systém je nedotčen – Vlastníci stále vládnou jako společenská elita. Správní struktura a administrace jsou téměř totožné, jediným rozdílem je nedostatek kontroly a rovnováhy, jež mnohé etablované instituce a místní baroni v říši využívají. Stejně jako Amarrský Císař je Khanid II. nesporným vládcem ve své říši, ale v praxi několik mocných velmožů sdílejí či rozmělňují moc. V případě říše to jsou Dědicové, kteří soupeří s Císařem o moc, v případě království jsou to členové menších rodin, které podporovaly Khanida během jeho roztržky s říší. Další rysy, například význam náboženství a otroctví, jsou také u obou států obdobné, ve skutečnosti vzalo království otroctví dále než říše. Amarrská říše využívá téměř výlučně otroky národů Minmatar a Ealur, ale království, obrané o většinu tradičních zdrojů otroků, bere otroky kdekoli, kde je najde. Khanid sám má jako osobního otroka Gallenťana – bývalou popovou hvězdu – z čehož on sám je pobaven, ale Gallenťané z toho mají pěnu u huby.

Ale i když se Khanid pokusil postavit své království jako zrcadlo říše, k níž kdysi patřil, existují různé diskrétní rozdíly. Největším z nich je způsob, jak Temní Amarrové, tak nazývaní pro své barevné schéma na lodích – vedou svůj obchod. Khanidské království není tak zkostnatělé ve své správě mezihvězdného obchodování z jednoho jednoduchého důvodu, protože království je zcela závislé na dovozu, což není případ říše. A protože Amarrská říše využila svých pokusů smířit se již před desítkami let se separatisty, začal mezi oběma státy vzkvétat obchod. Výsledkem je, že dnes království funguje pro uzavřenou říši jako okno do vnějšího světa. Zboží, jež nemůže být převezeno přímo do nebo z říše, je převáženo královstvím, protože pro něj má říše mnohem shovívavější obchodní politiku. Mnozí Temní Amarrové ztloustli jako prostředníci mezi Amarrskými obchodníky a cizinci.

Lze spatřit i mnohé další znatelné rozdíly mezi královstvím a říší – Temní Amarrové přijímají technologie, včetně klonování, mnohem ochotněji než jejich Amarrští bratři, a byť většina Amarrských tradic a obyčejů v království dál funguje, upravila si je společnost tak, aby byla mnohem dynamičtější a robustnější než ta Amarrská.

 

Ammatar

Ammatarové jsou potomci Minmatarů, kteří kolaborovali s Amarry během okupace Minmatarských světů. Když byli Amarrové během Minmatarské vzpoury svrženi, jejich kolaboranti utekli s nimi. Amarrové pomohli svým Minmatarským spojencům usadit se na několika soustavách poblíž nově vytvořené Minmatarské republiky. Ammatarové se sami považují za pravé vládce Minmatarů, což je založeno na faktu, že velká část staré Minmatarské aristokracie, či kmenových vůdců, patřilo mězi ně. S tou náladou pojmenovali své panství San Matar, což znamená ‘pravý domov’.

Pojem Ammatar byl poprvé použit Gallenťany, kteří potřebovali odlišit obě skupiny. Kvůli výhodnosti jej začali používat sami Ammatarové, tvrdíce, s pomocí Amarrů, vystoupali nad starou společenskou strukturu Minmatarských kmenů. Ammatarové opravdu velice úmyslně zrušili mnohé věky staré tradice Minmatarské kmenové společnosti a místo toho přijali některé Amarrské zvyky.

Ammatarské panství, San Matar, je poloautonomní. Ammatarští vládci mají plnou tuzemskou kontrolu, ale jejich zahraniční politika musí mít schválení od Amarrů a jejich vojenské síly jsou hlavně pod velením Amarrů. Vztah obou stran byl v minulosti pozoruhodně uhlazený, bez vážných sporů.

San Matarská vláda je členěna stejným způsobem jako ostatní provincie Amarrské říše, s guvernérem v čele a okresními představiteli pod ním, kteří řídí různá oddělení státu. Tito představitelé státu jsou vždy Ammatarové, ačkoli samotný guvernér je tradičně Amarr, který jedná jako nejvyšší představitel Amarrské říše. Jak se dá očekávat, ne všichni Ammatarové jsou zapálení do neustálého boje s Minmatarskou republikou. Ti nejagresivnější často cítí, že Ammatarský stát dělá málo, takže vytvořili vlastní skupinu, aby s Minmatary bojovali. Ve smyslu je tato skupina přímou odpovědí na nezávislé vzbouřenecké skupiny, které mají Minmatarové, a partyzánské taktiky každé strany jsou obdobné.

Od svého založení je San Matar v neustálém boji s Minmatarskou republikou. Oba státy v posledních desetiletích značně expandovaly a nyní na mnoha místech s sebou sousedí. Republika, podpořená Gallentskou federací, měla po nějakou dobu navrch, nutíce Amarrskou říši opakovaně přicházet na pomoc svým spojencům, ale v posledních letech se stoly se otáčejí a Ammatarům se podařilo postavit vojenské instalace a vesmírné stanice přímo pod nosem republiky.

Po mnoho let existují spekulace, kde Ammatarové získali podporu pro tyto výboje, jelikož Amarrové jsou tradičně ochotni pomáhat Ammatarům jen v případě, že jsou jejich spojenci pod přímým ohrožením. Ačkoli nic nebylo prokázáno, obecně se šeptá, že již desítky let poskytují Caldari Ammatarům skrytou podporu výměnou za sliby těžebních práv v bohatých oblastech, o něž se bojuje. Tato tvrzení jsou zdrojem častých diplomatických třenic mezi Caldari a Minmatary a jen pouhá zmínka dodnes popudí obě strany.