EVE Online průvodce

Caldari

CALDARI

caldari logoCaldarský stát, postavený na korporátním kapitalismu, je řízen několika megakorporacemi, jež si dělí stát mezi sebou, kontrolujíce a vládnouce každému aspektu společnosti. Každá korporace je vytvářena tisíci menšími společnostmi, od průmyslových společností po právnické firmy. Veškerá země a nemovitosti jsou vlastněny společností, jež je pronajímá občanům, dokonce i vláda a policie je vedena nezávislými společnostmi.

CaldariAčkoli to dává korporacím ředitelská práva, jsou spoutána Caldarskými obyčeji a právy jako jednotlivci, a zuřivá, neustálá konkurence mezi korporacemi zajišťuje zdravé sociální prostředí, jež každému vyhovuje.

Ačkoli Caldarský stát není tak velký jako Gallenstská federace, nemluvě o Amarrech, jsou stále obávaní i obdivovaní. Jejich ekonomika je silná, jejich vojenská síla se vyrovná větším říším. Spojme to s faktem, že jsou bezohlednější než Gallenťané a bojovnější než Amarrové, což je činí mnoha způsoby nejvšetečnějšími ze všech říší. Jelikož je většina obchodu Caldari prováděná jednotlivými společnostmi a ne samotným státem, je pro ostatní říše mnohem obtížnější jednat s nimi na politické úrovni. Je-li společnost shledána vinnou z neetického obchodního jednání, jednoduše zmizí do rodičovské korporace a zanedlouho se objeví jiná, aby převzala její místo. Ale je-li Caldarské společnosti vyhrožováno, postaví se za ni celou silou celá korporace a často i celý Stát.

Caldarská společnost je prosycena vojenskou tradicí. Lidé jako příslušníci státu museli vést dlouhou a krvavou válku za nezávislost, ba dokonce museli obětovat svou mateřskou planetu svým nenáviděným nepřátelům, Gallenťanům. A právě v té době se korporace jmenovaly hnací silou za vytvářením a udržováním nového Caldarského státu. I když Caldari již dlouho nebojovali v žádné válce, stále chtějí být na vrcholu vojenských technologií a jejich lodím, zbraním a bojovým metodám se nevyrovná nikdo krom záhadných Jovianů.

Aby Caldari omezili své agresivní skony, zabývají se aktivně či sponzorují mnohé sportovní aktivity. Mnohé z nich jsou krvavé gladiátorské soutěže, zatímco jiné jsou podobné závodům. Ale ať už je to sport jakýkoli, Caldarci milují sázení na výsledek, díky čemuž je sázení ve Státě výnosným průmyslem.

Caldarský stát nabízí svým občanům nejlepší i nejhorší životní podmínky. Dokud držíte lajnu, děláte svou práci, dodržujete zákony a tak dále, může být život docela pěkný a produktivní. Ale pro ty, co se nehodí do tohoto striktního, disciplinovaného režimu, se rychle stane život nesnesitelný. Ztratí respekt, rodinu, postavení, vše, a jejich jedinou zbývající volbou je sebevražda nebo vyhnanství. Ačkoli Caldarci nejsou xenofobní jako takoví, jsou velmi ochranitelští na svůj způsob života a tolerují jen ty cizince, kteří hrají dle jejich pravidel.

Způsob obrany: Štíty
Zbraně: Rakety a hybridní munice

 

Caldarské zřízení a megakorporace

Caldarský stát stojí na kapitalismu v jeho nejkřišťálovější formě. Ve Státě existuje osm megakorporací, jež dohromady vlastní přes 90% veškerého majetku Státu. Každá megakorporace je tvořena tisícovkami společností o rozličné velikosti a druhu, od jednoduchých těžebních společností po silné policejní společnosti. Neexistuje jedna sjednocená vláda jako taková, každá korporace vládne svému území jako království s jen malými či vůbec žádnými zásahy od ostatních megakorporací. U vyšších záležitostí, například v zahraniční politice vůči ostatním říším, má nejvyšší autoritu Rada ředitelů, kterou tvoří ředitelé osmi megakroporací. Rada ředitelů také zajišťuje, že infrastruktura společnosti zůstává nedotčená, a urovnává veškeré větší spory mezi megakorporacemi.

Osmička megakorporací se jmenuje: Kaalakiota, Sukuuvestaa, Nugoeihuvi, Ishukone, Wiyrkomi, Hyasyoda, CBD a Lai Dai.

Název:
Kaalakiota

CEO:
Haatakan Oiritsuu

Ředitelství:
Soji VI

Hlavní aktivita:
Kaalakiota má prsty všude a ve všem; je nejbližší megakorporací ke stavu stát ve státě.

Zkrácená historie:
Skromné počátky mocné megakorporace Kaalakiota se datují do doby, kdy byli primitivní Caldari ekonomicky vykořisťování mnohem pokročilejší Gallentskou federací. Kaalakiota, nebo také KK, jak je často nazývána, fušovala do obchodu s Gallenťany, ale brzy začala hrabat bohatství v nemovitostech a továrnách. KK byla v čele Caldarské opozice proti Gallentské federaci, což megakorporace poté využila jako obrovskou výhodu.

Název:
Nugoeihuvi

CEO:
Morimo Yagala

Ředitelství:
New Caldari

Hlavní aktivita:
Nugoeihuvi je největším výrobcem a distributorem zábavních produktů, jak je vidno z jejího názvu (Nug-oei-huvi znamená hraj-odpočívej-užívej, megakorporace je běžně známá jako NOH).

Zkrácená historie:
NOH byla původně konglomerátem menších společností, jež vyráběly všechny druhy luxusního zboží, od delikates po kvalitní nábytek. Ale jakmile Caldarci vytvořili svou nezávislou říši, naplnila prázdnotu, kterou vytvořilo vyřazení gallentského zábavního průmyslu. Během let se zábavní průmysl pomalu stal hlavní aktivitou NOH. NOH byla mnohokrát obviněna z jednání s podsvětím, ale tyto zvěsti nikdy nebyly dokázány ani vyvráceny.

Název:
Ishukone

CEO:
Otro Gariushi (mrtev, nahrazen Mensem Repolou)

Ředitelství:
Yria Prime

Hlavní aktivita:
Megakorporace Ishukone se specializuje na produkci pokročilého vybavení, stejně tak i strojů. Vlastní nejpokročilejší technologie mimo Jovianské území.

Zkrácená historie:
Ishukone byla po dlouhou dobu nejslabší z megakorporací. Jejich hlavní aktivitou v té době byl výzkum, ale zdánlivě nikdy nebyla schopna dost vytěžit ze svých objevů. Teprve v posledním století či tak nějak začala vzkvétat a dnes se stala jednou z nejmocnějších megakorporací v Caldarském státě. Megakorporace Ishukone vždy měla nejsilnější svazky s Joviany, ale nikdo neví, jak hluboké ty svazky jsou.

 

Vývoj Caldarské společnosti

Postupem let byla vládní ideologie Caldarského státu široce definována důrazem na tvrdou práci, oběť a blaho kolektivu nad blahem jedince. Středem Caldarského uvažování je předpoklad, že lidé pracují lépe, když jsou motivováni pocitem, že přispívají většímu dobru, ale ještě více ideou, že jsou lidé přirozeně přitahováni k řemeslům, pro které se nejvíce hodí, tak i k pozici, kterou by tam měli mít. Jak ale byla tato filosofie tvarována obtížným životem Caldarského národa, a kde nyní je?

V počátečních dnech Caldarsko-Gallentských vztahů, když oba národy učinily první kontakt, byla nastavena dosti neobvyklá struktura Caldarské vlády, aby žádný jedinec nemohl vyrvat moc radě. Na pojem individuality, tak ceněný Gallenťany, pohlíželi Caldari jako na něco podobného sobecké zaslepenosti vůči většímu schématu věcí, a mračila se na něj převážná většina vůdců i masy pracujících, které tvořily populaci. Po první Gallentsko-Caldarské válce Rada ředitelů - představitelé megakorporací, které vytvářejí vládnoucí těleso státu – zašlo v této ideologii ještě dále, takže nakonec zaujali úplně opačný pohled od jejich nenáviděných nepřátel. Ačkoli je tu pokušení popisovat toto ideologické ohýbání někdy zaváděné nově nezávislými státy, existuje dosti historických dat, která naznačují, že i prastará říše Raata-Oryioni před tisícovkami let, národ, jenž se později stal Caldarským státem, byla velmi kolektivistická, co se týče názorů a jednání.

Ale pro Caldarský stát - pro národ polámaný a krvácející po zdlouhavé válce - v nové době míru začaly mít věci trochu jiný nádech. Kvůli náhlé absenci sjednocujícího nepřítele se začali lidé, kteří v té době seděli v Radě ředitelů, obracet proti sobě. Vnitřní konkurence mezi osmi vládnoucími megakorporacemi se zvyšovala. Navrhované iniciativy a reformy obvykle sloužily k naplnění pokladen megakorporace, která je navrhla, ideálně na účet jejich hlavních konkurentů. Ačkoli byly dál kompetentnost a oddanost vůči Státu velmi ceněny tolik jako předtím - a vskutku byly používány se zápalem v propagandě Státu stejně jako dnes - základy hodnot, na nichž byly postaveny, začaly povolovat.

Jak doba postupovala, začaly mít zákopové pozice těch u moci a také jejich zuřivá oddanost jejich vnitřní konkurenci drtivý účinek na nejvyšší stupínky Velké osmičky. Ředitelé megakorporací, věříce ve své způsoby vlády a způsob správy, kterou mohli nabídnout jejich možní nástupci, začali tahat za nitky za scénou, zajišťovali, že jejich chráněnci nastoupí na pozice, ze kterých převezmou otěže, až přijde vhodný čas. Také zajistili, že klíčové pozice v korporátní hierarchiii jsou obsazeny lidmi, jejich cíle a názory se shodují s jejich. A tak pomalu ale jistě se začaly plížit do mocenských struktur Caldarského státu tajné dynastie.

V době, kdy začali kapsulýři čeřit vlny na světové scéně, byly hierarchie Státu zavaleny jedinci, kteří ke své pozici přišli lživým manévrováním lépe umístěných nadřízených – a to hrálo značnou roli v ostrém ekonomickém úpadku, jemuž Caldarský stát čelil. Každá ze čtyř hlavních říší Nového Edenu utrpěla nějakou formu ekonomického úpadku po meteoritickém nástupu pohádkově bohatých kapsulýrů, ale Caldari, kvůli zkostnatělé mentalitě a nechuti se přizpůsobit, byli nejtvrději zasaženi. Raketově vyletěla nezaměstnanost. Cena zboží i služeb stoupaly. Dovoz a vývoz klesaly.

Rada ředitelů, cítíce posun v celosvětovém rozložení sil, odpověděla zapouzdřením se od vnějšího světa a zavedením izolacionistické politiky. Diplomatické vztahy, nikdy silná součást politických schopností Caldarců, téměř přestaly existovat. I po takových katastrofách, jako byl incident Proteinová delikatesa (kdy bylo dokázáno, že přesnídávková jídla vyráběná Caldari způsobují mentální vady u Gallentských školáků) či incident Insorum (kdy z Caldarské laboratoře unikla chemická látka, která byla schopná zvrátit účinky nejspolehlivější Amarrské otrokářské drogy) učinili diplomaté Státu jen málo, aby se omluvili ukřivděným za své omyly. Caldarský stát byl mocný jako vždy, ale zatvrzoval se zevnitř ven. Musela by nastat velká změna, jež by věcmi otřásla, a v roce YC 110 tato změna přišla v podobě radikálního nového vůdce, Tibuna Hetha.

Heth, vidící protekcionářstvím navozenou neefektivitu všude po Státě, zavedl několik reforem, jež měly za úmysl přivést Caldarce zpět ke kořenům coby meritokratické společnosti. Proto využil svého nejdůvěryhodnějšího ředitele, Januse Bravoura, aby rozjel sérii iniciativ, které měly vykořenit ty nehodné svých pozic a nahradit je lidmi, kteří si opravdu zaslouží to místo. Když do toho začaly zapadat vhodné nástroje, Stát opět začal získávat svou právoplatnou roli jako dupající obr komerční, průmyslové i vojenské síly.

Hethovy reformy dosáhly každého sektoru korporátních aktivit. Začal zabavováním majetku středních a vyšších manažerů a ředitelů po celém Státě a rozdával jej mezi nejnižší stupínky pracovní síly. Vytvořil programy, které zajistily, že lidé dostali příslušnou kompenzaci za tvrdou práci, například ve formě každoroční dovolené a předčasného důchodu. Značně navýšil financování pro školství a iniciativy přeučování. Podporoval dělnické schůzky, kde mohla vyplavat na povrch vynalézavost jednotlivců. Hlavní cíl: zajistit, že bez ohledu na stupínek žebříčku, na němž člověk je, mají všichni alespoň šanci dostat se o stupínek výš - pokud si to opravdu zaslouží.

V novém systému není společenské postavení překážkou v postupu nahoru. Během příštích deseti let bude více než polovina škol Státu vybavena pokročilými monitorovacími metodami pro detekci neobvyklých schopností, aby nadaní mohli být směrováni k oblastem, kde způsobí jejich talent nejvíce dobra. Jsou zakládány instituce, aby udělovaly granty investorům a vlastníkům maličkých podniků, kteří neměli šanci dostat své nápady na vyšší úroveň. Šíří se vládní špióni mezi řadami korporací s úkolem vykořenit protekcionářství, kdekoli jej najdou.

Od doby, kdy Heth získal moc, opustilo zemi značné množství lidí s dojmem, že vláda jednoho člověka jde proti Caldarským ideálům. Jejich domněnkou je, že podobně jako despotové a diktátoři, jež posévají stránky historie, se obklopí mocenskou klikou a zanechá zbytek národa v problémech, že rozruší živnou půdu kulturních hodnot, které Stát během historie držely silným. Nacionalistické ohýbání jeho politiky a jeho vojenská bezohlednost také vzbudily rozpaky, takže někteří občané začali zpochybňovat (samozřejmě potichu), jak se jejich moralita a národní identita spojují v těchto temných časech.

Ale krátce po Hethově inauguraci nešlo zpochybňovat, že nastává ekonomický růst. Caldarci mají v kapsách více peněz. Mají více bezpečí v otázce penze. Lidé, kteří byli za starého systému navždy vyloučeni z určitých pozic, nyní na těchto pozicích jsou. Veřejným míněním, na ulicích i stanicích, je, že pro dobro či zlo je na cestě něco velkého a velkolepého, že předchozí systém byl pokulhávající a zastaralý, a že Nová meritokracie (jak byla nazvána tiskem) je návratem do formy, neboť velký národ byl příliš dlouho spoután v řetězech favoritismu. Caldarský lid, odvracející oči od temnoty kolem, nyní poprvé po dlouhých letech hledí do jasné budoucnosti.

 

Frakcionářství ve Státě

Pro neinformované lidi z vnějšku může vypadat Caldarský stát jako pevná, sjednocená entita. Bylo to pravdou po krátká období jejich historie. To poslední období právě končí. Osm Caldarských megakorporací jako všichni velcí cynici znají cenu všeho, ale necení si ničeho, a to je nyní trhá na kusy.

Okolo odlišných ideologií, rozdílných hlavně co se týče zahraniční politiky, se vytvořily tři bloky. Ačkoli vytvoření těchto tří bloků neohrožuje strukturu Caldarské společnosti, může to dost silně posunout Caldarský stát novými radikálními směry ohledně vztahů s jinými říšemi.

Historici poukazují na podobnosti mezi nynější situací a obdobím krátce po vypuknutím Gallentsko-Caldarské války. Tehdy se megakorporace rozdělily na dvě skupiny, jedna chtěla vést mírová jednání s Gallenťany a druhá chtěla válku. Spor byl vyřešen během Rána úsudku, kdy přinutily válkychtivé korporace během ranní schůze Výkonné rady ředitelů ředitele druhé strany, aby provedli ceremonii Vaření čaje. Ředitelé museli vypít otrávený čaj; pokud na ně Tvůrce pohlížel milostivě, měli to přežít, jinak měly být jejich zločiny jejich skony potvrzeny. Všichni zemřeli a válkychtivé korporace (nynější megakorporace) si rozdělily majetek padlých korporací a nechaly vypuknout válku. Ačkoli nyní není Caldarský stát ve válce, politická situace je v několika ohledech obdobná a mnozí se obávají, že za obzorem jsou drastické události, neboť korporace zaujímají bojové linie.

Čím dál zjevnější jsou hlavně tři frakce, z nichž každá je vedená jednou z obřích megakorporací v závěsu s dalšími megakorporacemi i menšími korporacemi, jež se za ně postavily. V těchto počátečních fázích je nemožné říci, která frakce má nejvíce moci, neboť jsou téměř rovnoměrně rozestaveny.

Ve vedení frakce samozvaných “praktikálů” je obrovská korporace Sukuuvestaa. SuVee, jak je obecněji známá, je jednou z nejstarších korporací, jíž se velikostí rovná pouze Kaalakiota. Vykořisťovatelé, mezi něž také patří korporace CBD Corporation a korporace NOH (Nugoeihuvi), praktikují již dlouhou dobu neetické obchodní taktiky, navíc jsou často spojovány s elementy organizovaného zločinu. Praktikálové pohlížejí na ostatní říše jako na pouhé naivní trhy, jež jsou připravené na vykořisťování neomezeným a bezohledným obchodem, kde všechno prochází. Nedávná epizoda Proteinová delikatesa slouží jako příklad, jaký druh obchodů tyto korporace chtějí. Jen málo se zajímají o to, kdo se s kým přátelí, a ještě méně o to, jaké mohou být politické důsledky při používání jejich bezohledných taktik. Ve svém pohledu na trh jsou merkantilisté, neboť věří, že zisk u jednoho vždy znamená ztrátu pro druhé.

Druhou frakcí jsou liberálové, jejich pohled je zcela opačný od praktikálů v ohledu mezihvězdného obchodu. Liberálové věří v pěstování vylepšených vztahů se všemi ostatními říšemi, tvoříce svět, kde neexistují obchodní bariéry a kde funguje volný tok zboží. Věří v obchodní dohody, jež jsou výhodné pro všechny účastníky, a že říše se mohou spojit v mírumilovný, prosperující svět budoucnosti jedině díky spolupráci. Liberálové jsou vedeni korporací Ishukone a čítá se k nim také megakorporace Hyasyoda. Jejich silná pozice u CONCORDu je zdůrazňovaná jejich vírou, že je to hlavní nositel v prosazování celkového míru, aby mohl obchod volně téci a kultury se mohly svobodně mísit.

Třetí frakce se vůbec nezajímá o obchod, ale stará se více o místo, kterého se Caldarský stát těší v porovnání s ostatními říšemi v ekonomickém i vojenském ohledu. Jsou to patrioti a jsou vedeni korporací Kaalakiota, ale patří mezi ně i Lai Dai a Wiyrkomi. Patrioti kultivují Caldarské dědictví, vzpomínají na slavnou a prastarou říši Raata a roní slzy nad ztraceným světem, Caldari Prime. Ti nejfanatičtější z nich křičí po obnovení války s Federací, ale jsou v menšině. Většina vidí ekonomickou dominanci ve světě jako jediný nástroj k povýšení vojenské síly. Patrioti jsou ochotni vyjednávat o alternativních způsobech, jak získat Caldari Prime jinak než válkou, ale vědí, že jejich sen se naplní jedině tak, že Federaci přesvědčí o ekonomické a hlavně vojenské nadvládě Caldarského státu. A právě po tom touží.

(Postupem let, hlavně po vpádu Minmatarů do Amarru a obnovení nepřátelství s Gallentskou federacá získala navrch frakce Patriotů, která má nyní více moci, než ostatní dvě dohromady. Patrioti také dosáhli svého, Caldari Prime je nyní maličkou bublinou Caldarského území v srdci Gallentské federace...)

 

Masky autority

Již od prvních dní Caldarského státy hrály v Caldarské společnosti důležitou rolu policejní síly všech osmi korporací Rady ředitelů.
Co je to za síly, jak operují a jak vůbec začaly existovat?

Nutnost a vývin

Několik let poté, co se usadil prach Caldarsko-Gallentské války a osm korporací Rady ředitelů si přivyklo vést nezávislý Caldarský stát, vyvstal na národní schůzi o rozpočtu spor ohledně financování obrany. Korporace Kaalakiota a Sukuuvestaa byl v té době již proslavené jako zahořklí konkurenti o vrcholek hory zisků a tak jednání způsobilo zuřivou debatu mezi řediteli obou korporací.

Ani chod času nedokázal nahlodat připravenost vedení Kaalakioty na čas války; dlouho byli obhájci navýšeného rozpočtu pro armádu, zvláště se sklony k ochraně aktiv v domovině. Sukuuvestaa místo toho chtěla přesměrovat dostupné finance směrem předělování pozemků na nově osídlených planetách, uvažujíce, že tvorba nových aktiv je stejně tak důležitá jako ochrana existujících. To, že se Kaalakiota v té době hlavně soustředila na zbraně a Sukuuvestaa na nemovitosti, nebylo na schůzce zmíněno.

Kvůli rivalitě mezi oběma stranami brzy diskuze eskalovala zcela mimo kontrolu, co začalo jako jednoduchá debata, se brzy změnilo v zuřivou hádku s podtóny boje o moc. Zbývající ředitelé Rady, znepokojení možným narušením práce, hlasovali pro dočasné odsunutí tématu.

Kaalakiota nebyla spokojená. Krátce po schůzi oznámila, že korporace použije své vlastní zdroje k vytvoření nezávislé vnitrobezpečnostní divize, "s úkolem udržovat mír a řád na všech pozemcích Kaalakioty." Tuto organizaci nazvali Home Guard (Domácí stráž), jménem vzatým korporátně-politickou komunitou jako mířený odkaz na spor mezi oběma řediteli. Sukuuvestaa odpověděla obdobně vydáním prohlášení, jež dvorně oznamovalo jejich úmysl vytvořit vlastní vojenské těleso. Přímým bodnutím do Kaalakioty nazvala svou jednotku "Peace and Order Unit" (Jednotka mír a řád). Ostatní megakorporace, aby nebyly odstrčeny, brzy následovaly. Během roku všech osm členů Rady ředitelů oznámilo či začalo vytvářet vlastní vnitřní bezpečnostní složky.

Kouř a zrcadla

Z této kolébky kraválu vyklíčilo osm organizací, dnes známých jako tváře moci Rady ředitelů. Korporátní síly, rovnou měrou nástroj propagandy a policejní síla, jsou v mnoha ohledech tou nejpřímější reprezentací moci, bohatství, stylu a kulturní významnosti rodičovské korporace. Caldarské skupiny v zábavním průmyslu, hledajíce zisk v neúprosném boje propagandy mezi stávajícími silami, v posledních letech uzavřely velmi výnosné dohody s těmito silami, kdy vrhají požadovaný image do kultury výměnou za část zisků.

Každá z osmi sil, vyhýbaje se přímé konkurenci ve prospěch nalezení vlastního pískoviště, se odlišila zaměřením na určitou oblast. Spacelane Patrol (Hlídky vesmírných tras), korporátní síly CBD, je neustále zobrazována jako kádr drzých es, kteří cestují z jednoho koutu vesmíru na druhý při misích, které obvykle zahrnují velmi účelné motání se kolem exotických lokálů. Lai Dai Protection Service se nechává zobrazovat jako skupina skvělých pohledných taktických géniů, kteří splétají komplexní a originální taktiky jen tak z hlavy, obvykle za dosti tíživých okolností. Kaalakiota byla první, která učinila takovou dohodu se zábavním průmyslem a byla pravděpodobně nejúspěšnější: image Home Guard je nedostižitelná, nejen mezi korporátními sbory, ale i oblíbenosti v kulturách všech čtyř říší.

Tyto blýskavé iluze ve vysílání veřejných kanálů a nadnesená krása stylizovaného uctívání boje jsou v prudkém kontrastu vůči realitě těchto agentur, ale většina lidí má jen mlhavé ponětí o dvojakosti. Člověk může být hrubě odbyt příkrým a namyšleným důstojníkem Hlídky Ishukone a další hodiny jej bude tiše proklínat, ale jakmile se dostane domů, ten samý večer hodí nohy na stůl a bude si užívat vzletný seriál, v němž dokonalá technologie a prohnanost Hlídky Ishukone umožní rozprášit špióny Guristů a ještě je zmatou tak, že prozradí svou skrýš. Tak všeprostupující je tato propaganda, že se dá pochybovat, že si člověk spojí opravdovou realitu a image; místo toho si vytvoří spojení mezi image a mateřskou korporací, kterou bezpečnostní složky představují.

Vnitřní bezpečnost, jednotky korporace Nugoeihuvi, mají v tomto ohledu zajímavou ironii. Ačkoli hlavním polem působiště konglomerátu Nugoeihuvi je zábavní průmysl, stále nedokážou změnit převládající kulturní image jejich složek coby smečky divokých hrdlořezů, naverbovaných z Caldarského podsvětí, hlavně kvůli ohavným zločinům a zvěrstvům. Je velmi vzácné, aby byly části Caldarského státu rozemlety v mlýnu povídaček navzdory úsilí propagandy, ale právě to se u Nugoeihuvi děje. (Ve skutečnosti nejsou vojáci korporace Nugoeihuvi o nic divočejší než síly ostatních korporátních sil, ačkoli je obecně známo, že mají o něco větší náchylnost k alkoholu a drogám.)

Plášť a dýka

Samozřejmě užitečnost silných vztahů s veřejností u těchto jednotek neznamená, že tito dobří lidé, kteří slouží v nich, jsou pouhými loutkami na jevišti (ačkoli existují tací, co to klidně prohlásí). Je neoddělitelnou věcí, z praktických důvodů, že tito vojáci musí bez jakýchkoli stínů pochyb dokázat, že mají pro tuto práci schopnosti. K tomuto účelu se každý rok pořádá na neznámém místě výcvikový sraz, kde se všechny korporátní síly střetnou v sérii zkoušek boje a přežití. Je to Haadokenský sraz, událost obrovského významu Caldarské kultury.

Neboť jmenovitě žádná z korporací nechce vydat výsledky, mají zkoušky pozlátko tajnůstkaření. Sázení na událost je přísně zakázané, ale nicméně vytváří zisky z tajného sázení, které značně přesahují veškeré oficiální sázky na sportovní či zábavní události ve Státě. Navzdory vrstvám po vrstvách regulací a trestů uniknou na veřejnost výsledky od někoho z vítězného týmu, takže se díky této výhni konkurence stává, že zprávy, slogany, reklamy a tvrzení jsou buď se slávou potvrzeny, nebo odhaleny jako ubohé divadlo.

Ačkoli nikdo nebývá během testů prohlášen za mrtvého, je záležitostí veřejných záznamů, že každý rok zemře alespoň deset lidí a mnozí další jsou zraněni (rodiny padlých obdrží standardizovaný kondolenční dopis s udáním, že jejich milovaní zemřeli při nehodě při výcviku). Neboť je událost doslova soubojem korporátních ideologií, hraná v polovojenské aréně, buší do mnoha nervů Caldarské duše, takže různé překážky a scénáře byly znesmrtelněny v nesčetných vysíláních a seriálech. Vítězi posledních tří Haadokenských srazů se stali členové Hlídky Ishukone, když se zdá, že jejich úrovni se nyní ostatní korporátní síly nedokážou vyrovnat.

Chléb a máslo

Tyto agentury také provádějí mnohem obyčejnější úkoly vnitřních bezpečnostních složek megakorporace. Neustále hlídkují na teritoriu korporací; vedou protiútoky proti pirátům a teroristům; jsou zodpovědní za bezpečnost na každé lodi, základně, stanici, měsíci i v továrnách na povrchu, prostě na všem, co vlastní jejich mateřská korporace. Také mají právo jednat jako zástupci policie v mezích korporace, ačkoli ve všech případech, kde jsou přítomné regionální policejní složky, má jejich autorita vyšší váhu než policie korporace.

Korporátní síly jsou také často kritizovány za svou policejní práci. K běžnějším obviněním patří hrubost a bezohledné chování, sklony k bezdůvodnému násilí a dlouhý reakční čas (zvláště u nepodstatných nenásilných činů). Pro to existuje jednoduchý důvod: mezi korporátními jednotkami je považována policejní práce – která vždy zahrnuje interakci s velkými nemytými masami – za podřadnou práci pro ty, kteří jsou považováni za nevhodné pro akce vojenského typu.

Nejhorší ze všeho je policejní práce na vesmírných stanicích, které bývají přecpané cestovateli z obrovského množství planet, kdy každá má jiné zákony dle národnosti a organizační příslušnosti, kde jsou všichni nevypočitatelní, ve spěchu a zpocení. Navíc korporátní mezihvězdné zákony nařizují, aby nájemné kanceláře a další komerční zóny stanice byly rozděleny do diplomatických jednotek, z nichž každá má svá pravidla a regule. Policejní práce na stanicích tak bývá záležitostí zatíženou právními výprasky a spletitým podrostem byrokracie.

Na druhou stranu mají korporátní síly zaslouženou reputaci za rychlou a rozhodnou reakci, když to okolnosti opravdu vyžadují. Jestliže se věci velice rychle zhoršují – situace s rukojmími, rozsáhlá rvačka, když nastane nějaká velká nehoda či katastrofa – sbory se tam dostanou rychle a zaútočí na problém vším, co mají k dispozici. Lidé možná reptají kvůli hrubosti a lenosti a byrokracii, ale bez ohledu na to jsou spokojeni s tím vědomím, že když nastane opravdová krize, jsou v dobrých rukách.

Ocel a plasma

Spory mezi korporátními silami dle záznamů existují, ale téměř všechny případy byly malými incidenty, založenými na nepochopení, kdy jedinou municí, jež byla vypálena, byly varovné výstřely. Vyčnívající výjimkou je incident známý jako Ingalleský incident, kdy vojáci patřící Mírovým sborům Wiyrkomi začali střílet na konvoj Hyasyody, jenž byl chráněn agenturou Hyasyody, Korporátními policejními silami.

Konvoj Hyasyody obdržel předběžné povolení ke vstupu na základnu, význačnější utajovaný výzkumný uzel Wiyrkomi, skrytého ve stínu měsíce v oblasti Citadel. Měli dopravit ředitele dodavatele Hyasyody, Santra Alloys, na schůzku s čelním výzkumníkem Wiyrkomi. Jednání bylo legitimní (byť neobvyklé), ale Mírové sbory Wiyrkomi viděly nesrovnalost v přímém setkání ředitele a výzkumníka.

Zastavili konvoj a začali provádět těžkopádné vyšetřování. Kvůli děsivé kombinaci špatných informací a labilních nervů pak zaútočili, přičemž zabili čtyři lidi a zničili reputaci svých policejních sil na mnoho let. (Dodnes jsou Mírové sbory Wiyrkomi něco jako terč posměchu v očích ostatních korporátních sil, navíc vše podtrhují tím, že se neustále umisťují u dna výsledků každoročního srazu.)

Dnes a zítra

V tuto chvíli je nejasné, zda má Tibus Heth, nový Ředitel Caldarského státu, nějaké specifické plány pro korporátní síly. Je ale docela pravděpodobné, že se pokusí získat nad nimi kontrolu a použije je pro své cíle, pokud nepřátelství s Gallentskou federací bude ještě více eskalovat. Vše se ale snáze říká než činí, neboť tyto organizace mají dosti velkou moc ve svém působení na veřejnost, nemluvě o jejich kompetentních a dobře vyzbrojených vojácích. Loajality komplexní sítě sponzorů, spojenců a podporovatelů, s nimiž jsou spojeny, jsou ale zcela neznámé.

Během invaze na Caldari Prime všech osm sil zapůjčilo lidi pro různé aspekty operace, od taktických úderů po odsuny civilistů, a eskadry, které se toho účastnily, se nyní většinou vrátily. Někteří zděšení zvěrstvy, jiní podráždění a připraveni na víc, navracejí se ke svým kamarádům přinášejíce příběhy o strastech a ušlechtilosti na bitevní frontě. Kam se přikloní jejich loajalita - a jaký druh ovlivňování budou šířit - nedokáže nikdo odhadnout.

Teprve se uvidí, zda a kdy nadejde čas, kdy začne Heth dělat zásahy do fungování, a co pak ředitelé Rady ředitelů učiní, aby si udrželi tyto vlajkonoše svého vnějšího image. Jedna věc je ale jistá: kdokoli velí těmto silám, kontroluje mnohem víc než skupinu lidí se zbraněmi.