EVE Online průvodce

Gallente

GALLENTE

gallente logoGallenťané. Farizejští, vměšující se, nabubřelí a nudní, nebo silní liberálové a obránci svobodného světa. Milujte je nebo nenáviďte, ale jednoduše je nemůžete ignorovat. Každý má nějaký názor na Gallentskou federaci, záleží to na pohledu, z jaké strany stolu se na ně díváte. Pro mnohé je to země zaslíbená, kde se sny stávají skutečností. Gallenťané, nástupci Francouzů z Tau Ceti, zůstávají silní věřící ve svobodnou vůli a lidská práva, navzdory mnoha překážkám v jejich dlouhé historii.

GallenteŘíká se, že jakmile uvidíte Křišťálový bulvár v Caille, viděli jste vše. Jistě, pohled je velkolepý, ale je-li jedna věc, kterou nikdy neuvidíte celou, je to Gallentská federace. Můžete ji procestovat křížem krážem, div Sluneční spirála na Troux, výstup na hory Akat na tropické Intaki nebo vzrušení z Mendreských tanečnic na Sovicou. Kamkoli půjdete, vždy spatříte něco nového a vzrušujícího, i kdybyste navštívili stejné místo znovu. Gallentská společnost je v neustálém stavu přívalu, rázná, zářivý a progresivní.

Jen pár společností ukazuje takové ostré protiklady. Mnozí z nejbohatších lidí na světě jsou Gallenťané, vytvářející neustálou poptávku po luxusním zboží. Ve stejné době řady chudých čítají milióny, protože zatímco trhem řízená ekonomika a svoboda jednotlivců může komukoli dát šanci postoupit na vrchol, může ho stejně snadno srazit na dno společenského žebříčku.

Ve světě EVE jsou Gallenťané králi zábavy, hromadné výroby všeho od levných bramborových lupínků po vypracovaná představení pro stále hladovou veřejnost. Chvástají se nejokázalejšími luxusními vesmírnými jachtami a nejtřpytivějšími hotely. Cokoli, po čem vaše mysl či tělo touží, Gallenťané toho mají dost.

Gallenťané nejsou ve své federaci sami, okraje jsou domovem pro mnohé, co představují všechny ostatní rasy v EVE, z nichž většina opustila své vlastní říše kvůli politickým či ideologickým rozdílům, nebo kteří hledají mír a prosperitu. Kromě nich jsou tu dvě lidské rasy, Intaki a Manarrové, které Gallenťané nalezli během průzkumů a rozšiřování své říše. Obě byly v době kontaktu na velmi primitivní úrovni, ale od té doby, co přešly pod ochranu a vedení Gallenťanů, obě rasy vzkvétaly a dnes jsou plnohodnotnými členy federace.

I Caldari byli původně součástí federace, ale hluboko zakořeněné rozdíly a vzájemná nevraživost mezi nimi je vyhnala z mateřské planety. Po nějakou dobu obě říše válčily proti sobě, ale ani jedna nedokázala získat dostatečnou výhodu, aby uchvátila vítězství, takže se vše nakonec urovnalo mírem.

Způsob obrany: Pancíř
Zbraně: Drony a hybridní munice

 

Tři Gallentské vládní části

Gallentská federace byla založena před něco více než 300 lety. V té době se Federace skládala ze 17 sektorů či okrsků a čtyř ras. Okrsek je skupina slunečních soustav (různých velikostí). Počet okrsků postupem věků neustále narůstal a nyní je na číslu 62. Čtyřmi rasami, jež byly na počátku založení Federace, byli Gallenťané (rozhodně nejpočetnější ze všech), Caldari, Intaki a Mannarové. Caldari opustilo po několika desítkách let Federaci a založili si vlastní stát. Ostatní tři rasy zůstaly a od té doby posílily o přistěhovalce z dalších tří ras, hlavně Minmatarů. Lidé Minmatarského původu jsou nyní téměř třetinou populace Federace.

Základní vírou Federace je individualita a svoboda jednotlivců. Ale v praxi to vytvořilo paradox, neboť osobní svoboda, kdy si činíte to, co chcete, se neustále střetává s osobní svobodou využívanou jinými jednotlivci. Jakýkoli vládní zásah ohledně udržení věcí ve spravedlivém stavu zákony a policií je vnímán jako upírání práv a svobod jednotlivců, což neustále vytváří napětí. Ale Federace a její populace se naučily směrovat a ovládat toto napětí, ba jej v mnoha ohledech učinily dobrou věc. Výsledkem je neobyčejně pulsující společnost, jež neustále zkoumá sebe i své principy, čímž podněcuje tvořivost a etické pohnutky.

Zákonodárná část

Ve Federálním senátu je 881 členů, jež jsou voleni na pět let. Senát je zodpovědný za vydávání nových zákonů a za kontrolu, že administrativa a soudní dvory se chovají správně. Nejdůležitější funkcí Senátu je dohlížení na výběr daní a státní výdaje. Kromě Senátu má každý okrsek vlastní parlament (jednoduše nazvané okrskové parlamenty), jejichž oficiální funkcí je radit a podporovat Senát při řešení místních záležitostí, ale ve skutečnosti mají parlamenty mnohem větší autoritu nad záležitostmi svého okrsku.

Lobisté hrají v Gallentské politice velkou úlohu. Lobující frakce se staly nedílnou součástí systémy, ovlivňují a dokonce regulují vše od voleb po to, jak jsou účty prezentovány Senátu. Ostatní rasy hledí na zavedené lobisty jako na jasnou známku korupce v předstírané Gallentské demokracii, ale sami Gallenťané považují lobisty za robustní systém, který drží Senát v realitě se společností, a porovnávají jejich roli k burzovním makléřům.

Výkonná část

Výkonné části Federace předsedá president. President je volen každých 5 let a stejný člověk nemůže být opětovně zvolen. Úmyslem tohoto pravidla je, aby se přinutilo soustředit práci presidenta a jeho administrativy na řízení Federace, místo aby se soustředil na popularitu. Nicméně protože je presidentování tak úzce spojeno s lobistickými frakcemi a tak i se Senátem, je Gallentská federace často divadlem, kde na vzhledu záleží více než efektivitě.

Gallentský president je jmenovitě hlavou státu a nejmocnější člověk ve Federaci, ale není tomu vždy tak. Někteří presidenti byli loutkami politických frakcí, jež tahaly za nitky za scénou, ale většina z nich jednala nezávisle, ačkoli vždy ve striktním rámci pravidel sestavených lobistickými frakcemi.

Pro mnohé je president nic víc než smějící se tvář vlády; herec hrající roli milého, uvážlivého a štědrého otce lidu. Toto povědomí je podporováno parádou presidentství, bájnými paláci i vesmírnými raketoplány, účelově mířící na vzbuzování údivu a úžasu mezi cizinci a samotnými Gallenťany.

Soudní část

Soudní systém Gallentské federace je vždy v pozoru, aby udržel Federaci co nejcelistvější. Systém není znám pro svou spravedlivost v jednání s občany Federace, neboť se vždy zdá, že existují dva trestní systémy dle bohatství obviněného. Ale i když bohatí mohou očekávat jakousi shovívavost v trestech od soudů, nezískají upřednostňované zacházení během vyšetřování zločinu, což znamená, že budou chyceni za zločin, ať už jsou na vrcholu nebo naspodu společenského žebříčku. A historie ukazuje, že sociální vyloučení od druhů je mnohem účinnějším trestem bohatých, než o pár let více či méně ve vězení.

Nejvyšší soudní mocí je Nejvyšší soud, který se skládá ze 13 soudců, jmenovaných doživotně presidentem a schvalovaných Senátem. Pod Nejvyšším soudem jsou Okrskové soudy, jeden pro každý z 62 okrsků.

 

Mocenská politika

Když Souro Foiritan začal své pětileté období jako President Gallentské federace, jako první věc učinil to, že vyhnal své hlavní konkurenty z Progresivní strany, vetoval zákony o udělování jídla chudým a potřebným, a pak vyrazil na dvoudenní vesmírný výlet do Duhové zóny, udávajíce, že potřebuje prázdniny po tvrdě bojované volební kampani. Toto podivné presidentské chování se v následujících třech letech stalo ještě barvitějším, plodíce posměch a pohrdání od Foiritanových politických nepřátel i od zahraničních vyslanců. A je ještě podivnější, že je Souro Foiritan nejoblíbenějším presidentem v historii Federace. Znovu a znovu, i po těch největších Foiritanových hloupostech, ukazují průzkumy veřejného mínění jen malé či žádné změny v jeho nesmírné oblibě (85% v posledním průzkumu). Důvod této záhady je jednoduchý: navzdory všem těm taškařicím je president Foiritan mazaný a inteligentní politik. Je charismatický, pohodový a poctivý, ale i přísný pedant, který tvrdě žene sebe i svou vládu ke zlepšování životů Gallenťanů a k posílení věci Federace. Ať už si o něm političtí nepřátelé myslí cokoli, neradi přiznávají, že president Foiritan je ve své práci velmi dobrý.

Oproti tolika presidentům před ním je Foiritan dosti sám sebou - ačkoli byl zvolen jako kandidát Progresivní strany (a je tak Progresivec), úmyslně se v posledních letech své straně vzdálil. Tím, že hned první den svého úřadu vyřadil své hlavní soupeře ze strany, dal jasně najevo, že nebude loutkou, jež tančí dle nitek kontrolovaných vůdci strany, a jeho pozdější akce vůči lobistickým frakcím daly jasně najevo, že má vše pod kontrolou. Navzdory tomu všemu si je Foiritan velice dobře vědom toho, že je vůdcem demokratického státu, zvláště tak výbušného jako je Federace se svými svými etnickými, náboženskými a ekonomickými rozdíly, kde je jeho pozice postavená na tekoucím písku. Učiňte jeden špatný krok, a jste až po uši v problémech.

Demokracie vytvářená Gallenťany je velmi otevřená - je běžné, že o hlavních záležitostech hlasuje veřejnost, místo aby byly rozhodnuty Senátem ři presidentem. Je to něco, co si lobistické frakce kdysi dávno protlačily jako způsob, jak využít veřejné mínění (jež lze mnohem snadněji změnit mistry propagandy než přemluvit presidenta) pro důležité záležitosti. President Foiritan byl schopen, díky své oblíbenosti, několikrát v minulosti využít toto fórum, aby protlačil obtížná rozhodnutí navzdory opozici v Senátu. Foiritan zná svůj lid velice dobře. Ví, že i když lze Gallentskou společnost nazvat kapitalistickou, je kapitalismus prosazovaný Gallenťany zcela odlišný od kapitalismu vedeného Caldarským státem. Pro Gallenťany je shromažďování majetku něco, co se provádí na úrovni jednotlivců, a osobní bohatství je důležité jen v porovnání s jinými jednotlivci. U Caldari jsou ekonomická soukolí státu kontrolována obřími korporacemi, a pro takové korporace je konkurenceschopnosti, efektivita a podíl na trhu mnohem důležitější, než shromažďování majetku (ačkoli to druhé je často skvělým vedlejším produktem toho prvního) - obchod pro dobro jednotlivce místo dobra pro mnoho je pro Caldari něco zcela cizího. Tohle Foiritan chápe velice dobře a také ví, že namazání kapes několika jednotlivců se Gallenťanům líbí víc, než prázdná řešení, která tolik komukoli nepomůžou. V těchto záležitostech je Foiritan je na kordy se Sociokraty, druhým největším politickým blokem ve Federaci. Jejich vůdce, Mentas Blaque, je zapřisáhlý nepřítel Foiritana a využívá každé příležitosti, aby se vysmíval jemu i jeho vládě. Sociokraté (strana se jmenuje Sociální Demokraté, Sociokraty je ale nejběžněji nazývána) prosazuje společenskou rovnost na všech úrovních a že by si federální vláda měla vytyčit jako nejvyšší prioritu pomoc těm, co jsou na nejnižších stupíncích společnosti. Mentas Blaque nenávidí individualistický přístup Presidenta Foiritana a považuje ho za ohavný favoritismus a čirou nespravedlnost.

Posledním takovým sporem je pohled na právní vlastnictví planet v neobydlených soustavách. President a Progresivci chtějí vydávat vlastnictví na bázi jednotlivce, zatímco Sociokraté považují planety za majetek Federace (neboť je objevily federální průzkumné lodě a federální konstrukční posádky u nich postavily vesmírné brány, čímž je spojily se soustavami Federace) a Federace by tak měla kontrolovat kolonizaci a rozvoj planet a umožnit celé Federaci sklidit ovoce snahy. President počítá s podporou Unionistů (kde jsou velmi silní přistěhovalci z Minmataru), zatímco Mentas Blaque a Sociokraté počítají na potencionálně výbušný tlak nižších tříd. Tento spor se nyní zuřivě projednává ve vládních síních a mnozí věří, že dříve nebo později jedna ze stran bude požadovat veřejné hlasování o této věci. Mnozí také věří, že tento spor, který je taktéž zuřivě probírán na každém rohu ulice po celé Federaci, by mohl otřást oblibou Presidenta jednou provždy.

(President Foirintan vystupuje například v příběhu Mirage, kde hraje kladnou roli. Vaz mu nakonec zlomil značný neúspěch v boji s Caldari, kdy Federace přišla o mnohé soustavy. O jeho pádu se můžete dočíst v příběhu The Human Painting.)