EVE Online průvodce

Jove

JOVE

Jove logoJoviané, nejzáhadnější a nejvyhýbavější z národů EVE, mají jen zlomek populace svých sousedů, ale jejich technologická nadřazenost z nich činí velmoc nade vše chápání.

Ačkoli jsou Joviané určitě lidé, v očích ostatních ras tak nevypadají, důvodem je, že přijali genetické inženýrství jako způsob, jak vyřešit jakékoli potíže, které ničí lidskou rasu. Během těch tisíců let Joviané experimentovali s každým druhem genetické modifikace, kterou jim jejich technologie umožnila. Jak jejich moc rostla, začali věřit, že jsou schopni všeho, a to je vedlo ještě k podivnějším mutacím těl a myslí, přičemž celý proces byl střežen striktní vládní kontrolou.

Ale v jednom osudném okamžiku na pár generací ztratili tuto kontrolu a následky byly katastrofální. V té době začali Joviané zasahovat do svých základních instinktů. potlačujíce agresi a sexuální instinkty a místo toho vyvíjejíce nové. Od Zahalených dnů, jak Joviané nazývají jejich dočasný společenský úpadek, se snaží sestavit všechny díly opět dohromady, ale jejich struktura DNA byla v mnoha ohledech neopravitelně poškozena. Následkem je strašlivá Jovská nemoc. Je původem genetická, takže není nakažlivá pro ostatní rasy, ale mezi Joviany způsobuje tak hluboké a vážné deprese, že oběť ztrácí vůli k životu, takže smrt nastává během dnů či týdnů.

Joviané kdysi unikli chaosu, jež následoval po uzavření brány EVE, pozoruhodně dobře. Během několika staletí se zotavili a opět měli technologicky vyspělou společnost. Usadili se v několika soustavách a založili říši trvající po devět tisíciletí, ale i když jsou Joviané zdaleka technologicky nejpokročilejší říší hvězdokupy, stále nedosáhli velkoleposti své první říše. Jejich nemoc je drží v reprodukční svěrací kazajce, brání jim dostatečně navýšit počty, aby jejich nynější říše mohla vzkvétat.

Joviané baží po znalostech, jakýchkoli znalostech. Jejich lepší technologie jim umožňuje infiltrovat ostatní rasy štěnicemi a snímači, což jim dává nepředstavitelný přístup k informacím, což mohou využívat k udržení své nadřazené pozice nad ostatními rasami. Joviané prodávají hodně svého pokročilého vybavení ostatním rasám, a právě to, společně s dalším, ostatní drží od nich.

Jovská společnost je záhadná, je ji těžké pochopit. Kvůli tomuto a dalším důvodům zůstává pro ostatní rasy dosti uzavřenou, jen pár cizinců žije v Jovské říši.

(Za Joviany doposud nelze hrát, jejich část vesmíru je nyní obývána vývojáři hry a po internetu se pohybují designy jejich lodí. Jen málo je známo...)